ARKITEKTUR, TEKNISK RÅDGIVNING OG PROSJEKTERING

En trygg partner i byggesaken

Våre tjenester Kontakt oss

Moderne arkitektfirma i Troms

Senja Prosjektering AS er et nyetablert arkitektfirma i Troms med høy kompetanse og solid erfaring fra byggebransjen. Vi bistår deg gjennom hele ditt byggeprosjekt. 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende byggeprat!

Hva kan vi bistå med?

  • Arkitektur

  • Prosjektering

  • Teknisk rådgivning

  • Bistand i søknadsprosess

  • Prosjektledelse og prosjektoppfølging

Les mer om våre tjenester

Fornøyde kunder er vår viktigste referanse

Aktuelt & nyheter

 

Kunngjøring for oppstart av planarbeid

Det kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Buberget boligfelt (PlanID: 5514-2024002) i samsvar med §12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven. Planen er underlagt vurdering for konsekvensutredning i henhold til "forskrift om konsekvensutredninger".

 

Engenes gård er forslagstiller, mens Senja Prosjektering AS fungerer som plankonsulent.

 

Området er på ca. 60 dekar og vil bli regulert til boligformål.

Plannavn: Reguleringsplan for Buberget boligfelt

 

Frist for merknader er 11.03.2024. Merknader, spørsmål og synspunkter kan sendes til:

Senja Prosjektering AS v/Kristian Pedersen
Tortenlia 12, 9303 Silsand

Tlf: 482 52 700
E-post: kristian@senjaprosjektering.no


LAST NED DOKUMENT

 

Varselbrev

 

Planavgrensning

 

Referat oppstartsmøte

 

Annonse

 

Adresseliste naboer og berørte parter

 

Adresseliste offentlige myndigheter

 

Tiltaksanalyse

 

 

 

Kunngjøring for oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 gjøres det her ved kjent at forslagsstiller Andørja Adventures AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for eiendom gnr/bnr 107/68 og 107/5 i Ibestad kommune. Planfaglig konsulent vil være Senja Prosjektering AS.

 

Området er på ca. 12 dekar og vil bli regulert til fritids- og turistformål / annen næring.

Plannavn: Reguleringsplan Andørja Adventures del 2 (Plan ID: 5514-2024001)

 

Frist for merknader er 12.02.2024. Merknader, spørsmål og synspunkter kan sendes til:

Senja Prosjektering AS v/Kristian Pedersen
Tortenlia 12, 9303 Silsand

Tlf: 482 52 700
E-post: kristian@senjaprosjektering.no


LAST NED DOKUMENT

 

Varselbrev

 

Planavgrensning

 

Referat oppstartsmøte

 

Annonse

 

Adresseliste naboer og berørte parter

 

Adresseliste offentlige myndigheter

 

Tiltaksanalyse

 

 


Kunngjøring for oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 gjøres det her ved kjent at tiltakshaver Oddvar Vasshaug Mustonen har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for eiendom gnr/bnr 12/5 ved Å i Tranøy kommune. Planfaglig konsulent vil være Senja Prosjektering AS.


Området er på ca. 7,8 dekar og vil bli regulert til fritids- og turistformål som er i samsvar med kommuneplan. 

Plannavn: Vasshaug Utleiehytter (Plan ID: 1927201901)


Frist for merknader er 1. april 2019. Merknader, spørsmål og synspunkter kan sendes til:

Senja Prosjektering AS v/Kristian Pedersen
Tortenlia 12, 9303 Silsand

Tlf: 482 52 700
E-post: kristian@senjaprosjektering.no
Planens avgrensning: