ARKITEKTUR, TEKNISK RÅDGIVNING OG PROSJEKTERING

En trygg partner i byggesaken

Våre tjenester Kontakt oss

Moderne arkitektfirma i Troms

Senja Prosjektering AS er et nyetablert arkitektfirma i Troms med høy kompetanse og solid erfaring fra byggebransjen. Vi bistår deg gjennom hele ditt byggeprosjekt. 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende byggeprat!

Hva kan vi bistå med?

  • Arkitektur

  • Prosjektering

  • Teknisk rådgivning

  • Bistand i søknadsprosess

  • Prosjektledelse og prosjektoppfølging

Les mer om våre tjenester

Fornøyde kunder er vår viktigste referanse

Aktuelt & nyheter


Kunngjøring for oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 gjøres det her ved kjent at tiltakshaver Oddvar Vasshaug Mustonen har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for eiendom gnr/bnr 12/5 ved Å i Tranøy kommune. Planfaglig konsulent vil være Senja Prosjektering AS.


Området er på ca. 7,8 dekar og vil bli regulert til fritids- og turistformål som er i samsvar med kommuneplan. 

Plannavn: Vasshaug Utleiehytter (Plan ID: 1927201901)


Frist for merknader er 1. april 2019. Merknader, spørsmål og synspunkter kan sendes til:

Senja Prosjektering AS v/Kristian Pedersen
Tortenlia 12, 9303 Silsand

Tlf: 482 52 700
E-post: kristian@senjaprosjektering.no
Planens avgrensning: