Bistand gjennom hele byggeprosessen

Vi kan bistå med arkitektur, teknisk rådgivning, prosjektering og bistand i søknadsprosessen

Våre tjenester

Illustrasjonsbilde av en persons hender som jobber med en laptop

Arkitektur

Vi planlegger, utformer og oppfører bygg for bedrifter og private. Se tidligere prosjekter vi har utført for våre kunder.

Illustrasjon - bilde av arkitekter rundt et bord med arbeidstegninger

Prosjektering

Før man går i gang med et byggeprosjekt, må man legge grunnlaget for utførelsen i en prosjekteringsfase. Prosjekteringen omfatter arkitekturdelen av prosjektet som blant annet er en forutsetning for å kunne presentere et fullstendig prosjekt.

Illustrasjonsbilde av snekkere inne i et hus under oppføring

Teknisk rådgivning

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med forskriftsmessig gjennomføring, tekniske inspeksjoner og risikostyring.

Illustrasjon - nærbilde av to personer ved en laptop

Bistand i søknadsprosess

Skal man bygge på huset eller oppføre nytt, må man sende inn en byggesøknad til kommunen. Vi bistår våre kunder i søknadsprosessen for bolig.

To menn i vernehjelm legger plater

PROSJEKTLEDELSE OG PROSJEKTOPPFØLGING

Vi kan bistå deg fra start til slutt under hele byggeprosessen, alt etter hvilke behov du har.  Vi har over 20 års erfaring innen boligbygging når det gjelder både planlegging og utførelse. Få hjelp fra en erfaren byggmester for å følge opp ditt prosjekt!